REGULAMIN SERWISU ZAKOPANE-NOCUJ.PL

1.
Aby zamieścić ofertę noclegową w naszym serwisie należy zapoznać się z regulaminem, a następnie prawidłowo i zgodnie ze stanem faktycznym wypełnić formularz zgłoszeniowy.
2.
Dodanie oferty jak również jej edycja w serwisie zakopane-nocuj.pl na chwilę obecną jest BEZPŁATNE.
3.
Wypełniając i wysyłając formularz zgłoszeniowy, użytkownik równocześnie akceptuje wszystkie punkty regulaminu i wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych informacji przez serwis zakopane-nocuj.pl w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997r. (Dz.U. nr 133 z 1997r.).
4.
Dane podane w formularzu są weryfikowane przez administartora tylko i wyłącznie pod względem poprawności wdrożenia do bazy danych. Nie jest sprawdzana ich autentyczność.
5.
Podając swoje dane identyfikacyjne w formularzu zgłoszeniowym, użytkownik potwierdza ich autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym.
6.
Strona z Państwa ofertą może być wykorzystywana tylko zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami Netykiety sieciowej. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie strony do celów powszechnie uznanych za szkodliwe, niewłaściwe, nielegalne lub niemoralne.
7.
Użytkownikiem strony WWW może być zarówno osoba fizyczna, firma, jak i instytucja. Podmioty te mogą używać stron do celów o charakterze komercyjnym.
8.
Okres publikacji Państwa oferty jest bezterminowy.
9.
Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za:
a)
jakiekolwiek szkody użytkownika wynikające z nieprawidłowego działania naszej strony WWW;
b)
treść i zawartość ofert umieszczonych w naszym serwisie WWW;
c)
przerwy w funkcjonowaniu serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od dostawcy;
d)
utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od nas.
10.
Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy w żaden sposób danych adresowych i personalnych naszych klientów osobom postronnym.
11.
Zastrzegamy sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania oferty obiektu bez podania przyczyn, po uprzednim poinformowaniu użytkowników o podjęciu takiej decyzji.
12.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie i po uprzednim powiadomieniu użytkowników. Wszelkie zmiany zaczynają obowiązywać w momencie opublikowania ich na stronie. Każdy użytkownik ma 2 tygodnie od opublikowania regulaminu na poinformowanie serwisu o nieakceptacji nowych zasad, a co za tym idzie o wycofaniu swojej oferty z naszej bazy. Po upłynięciu 2 tygodni od opublikowania nowego regulaminu każdy użytkownik który nie poinformował serwisu równocześnie akceptuje nowe zasady regulaminu.
13.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia opłat za umieszczanie i publikowanie ofert - zmiana może nastąpić wraz ze zmianą regulaminu (patrz pkt 12).
14.
Z racji ciągłych działań mających na celu poprawe sprawności działania naszego serwisu, zastrzegamy sobie prawo do przerw w dostępie do naszego serwisu bądź jego poszczególnych części.
15.
Wszelkie pytania, komentarze i uwagi odnośnie funkcjonowania serwisu zakopane-nocuj.pl prosimy zgłaszać za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego w zakładce "Kontakt".